• Melletted a Helyem - Egyesület a koraszülött ellátásért

A Bliss felmérés eredménye - a szeparáció káros!

Ismételten bizonyítást nyert: A szeparáció káros a szülők és perinatális intenzív centrumban ápolt gyermekük közötti kötődésre.

A Bliss (Baby Life Support System), egy beteg és/vagy koraszülött gyermekért dolgozó brit egyesület, melyet annak idején érintett szülők hoztak létre és már több mint 40 éve a korábban érkezett vagy betegen született babákért és családjaikért dolgoznak.

A Covid-19 vírus okozta világjárvány és annak hatására bevezetett látogatási korlátozások kapcsán végeztek az alábbi felmérést, mely a 2020. március és 2021. február közötti időszakot vizsgálja. Több mint 510, ezen időszakban született PICi baba szüleinek véleményét kérték ki, akik válaszaikban elszomorító tapasztalatokról számoltak be.

Bliss, a szülők mellett az NHS (National Health Service), Anglia legnagyobb egészségügyi szervezetének képviseleti tagjait- úgy, mint koraszülött és újszülött intenzív osztályok szakembereit- is egy kérdőív kitöltésére kérte, mely a felmérés a 2021. február- márciusi időszakra vonatkozott.

Ebben a szülői látogatások szabályainak könnyítéséről, az eredeti feltétetlek visszaállításának akadályairól, illetve az NSH által 2020 decemberében megjelentett cselekvési felhívás megvalósításáról is kérdezték őket. 70 db válasz érkezett olyan kórházi osztályokról, ahol koraszülött és/vagy beteg újszülöttek ellátása zajlik. Ez a 70 válasz nagyjából 43%-os válaszadási arány a megkérdezett egységek számához képest.

Tehát fenti két felmérés együttes értelmezéséről készült Bliss jelentés, mely nagyon beszédes címet kapott: Kizárva: A Covid-19 hatása a koraszülöttek ellátásban. (Locked Out: The Impact of COVID-19 on Neonatal Care)

 

Az előzmények

 

Covid-mentes időszakban elmondható a brit koraszülött intenzívekről, hogy roppant családbarát felfogásúak; a szülők bármelyike, - tehát akár mindketten egyszerre is - korlátozás nélkül részt vehet a gyermek ellátásában, illetve a döntéshozatalban is egyenrangú felekként kezeli őket a kórházi személyzet.

Sőt- a jelenlegi magyar példákkal ellentétben- ott még a más családtagok, pl. nagyobb testvérek vagy nagyszülők is meglátogathatják a PICiket kórházi tartózkodásuk alatt.

A roppant családbarát szellemű koraszülött ellátás ellenére 2020 márciusában az egyre inkább terjedő Covid-19 vírus miatt kialakult helyzet megkövetelte azt Angliában is, hogy a korábban bevett szokásokon módosítsanak a kórházak, emiett a koraszülött intenzíveken különböző korlátozások kerültek bevezetésre és a világjárvány miatt a korábbi látogatási szabályok a legtöbb kórházban megváltoztak.  Sok helyen csak az egyik szülő látogathatta a gyermeket és ő is csak egy bizonyos időablakban és csakis az éppen aktuális járványügyi előírásoknak megfelelő védőeszközökbe beöltözve tehette mindezt.

Érthető volna a gondolatmenet ugyan, hogy e korlátozó intézkedések a babák, az egészségügyi dolgozók és a szülők egészségének védelmében történtek; ugyanakkor már világszerte ismertek a szeparáció lehetséges egészségügyi következményei, melyek ebben az esetben sem maradnak majd el! Annak a törésnek, amit - a pandémia miatti- szeparáltság okozhatott egy-egy szülő-gyermek közti kötelékben, rövid távú negatív hatásai mellett előre nem látható, hosszú távú következményei is lehetnek a kisbabáknál és szüleiknél egyaránt.

A rövid távú következményei már ismertek, ilyen lehet például a babánál súlyvesztés, és az anyatejes táplálás kapcsán felmerülő nehézségek, a bőr-bőr kontaktus hiánya miatt be nem következett pozitív hatások elmaradása, illetve a negatív következmények a gyermek állapotában, nem beszélve a szülők mentális, érzelmi állapotának negatív irányú változásáról. Nagyon fontos kiemelni azt is, hogy a szeparáció miatti stressz nem csak egy felnőttnek, hanem a babának is komoly károkat tud okozni, amely egy koraszülött gyermek esetében életveszélyes is lehet!

Több szülő azt nyilatkozta, hogy nem vagy csak korlátozott ideig látogathatta koraszülött/beteg újszülött gyermekét. Nehezen élték meg azt az időszakot, és úgy érezték, hogy megfelelő támogatás nélkül kellett ezt az időszakot átvészelniük. Lemaradtak a fontos mérföldkövekről, melyek gyermekük gyógyulásában és/vagy fejlődésében következtek be az idő alatt, míg ők nem lehettek mellettük.

 

Nekem nem, de a férjemnek a kezdetekkor gondot okozott kötődni a gyermekünkhöz. Nem lehetett ott a szülésnél és nem is találkozhatott vele 5 napos koráig. Ez az egy alkalom volt, amikor láthatta őt addig, amíg haza nem vihettük a lányunkat a kórházból.

(egy 2020 márciusában született kisbaba édesanyja)

Emellett fájlalták a szülők azt is, hogy kimaradtak gyermekük gondozásából, illetve, hogy nem kellőképpen vonták be, vagy éppen kihagyták őket a döntéshozatalból az osztály dolgozói. Sokan úgy érzik, hogy csorbult szülői kompetenciájuk.

 

Elszigetelve éreztem magam, pedig egymásra lett volna szükségünk [a férjemmel]. Ez azt idézte elő bennem, hogy valahányszor csak egy orvos bejött hozzánk és én egymagam voltam, rettegtem attól, hogy valami rossz hírt fog közölni velem.

(egy 2020 decemberében született kisbaba édesanyja)

Sokan sérelmezték azt, hogy a pandémia miatt megbomlott az –egy ilyen helyzetben egyébként is nagyon sérülékeny- családi egységük. Nem tartózkodhattak bent párjukkal egy időben gyermekük inkubátora mellett, így a pozitívumokat nem tudták egyszerre, közösen megélni, illetve a negatív eseményeket, élményeket is nehezebben tudták feldolgozni vagy éppen nem tudták kellően támogatni szülőtársukat. Egy ilyen trauma kiheverése komoly feladat egy házaspár számára, mely akár évekbe is telhet majd.

Problémát okozott az is, hogy a korábban bevett szokásokkal ellentétben sem a nagyszülők nem nézhették meg unokájukat, sem pedig a család nagyobb gyermeke nem látogathatta meg kórházban ápolt testvérét. Ezzel a szankcióval a több gyermeket nevelő szülők vállára még nagyobb nyomást helyeztek.

 

Az osztályon fekvő babák nagyobb testvérei nem jöhettek látogatóba, ami esetünkben azt jelentette, hogy a 3éves fiam akkor láthatta először a testvérét, amikor 5 hetesen hazavihettük őt a kórházból.

(egy 2020 augusztusában született kisbaba édesanyja)

Sok helyen gondot okozott a maszk vagy egyéb védőeszköz használata szoptatás vagy kenguruzás alatt, hiszen azok viselése miatt a szülők nem tudtak egy puszit sem adni gyermeküknek, nem érezhették a saját babájuk édes illatát összebújáskor.

 

Elvágva éreztem magam a saját gyermekemtől. A lányom már 8 hetes volt, és én még csak meg sem pusziltam őt. Egyszer sem!

(egy 2020 novemberében született kisbaba édesanyja)

Minden nehézség ellenére ebben a - mindenki számára- bonyolult és megterhelő helyzetben a választ adó szülők túlnyomó része a koraszülött osztályok dolgozóinak pozitív, motiváló hozzáállásáról és támogatásáról tanúskodott. Az ellátó személyzet nem csak szakmailag, hanem emberileg is jól vizsgázott az érintett családok szerint. Úgy érzik, hogy a kórházi személyzet tagjai a lehetőségeikhez mérten próbálták a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből.

 

Törekvés a szülői látogatási szabályok enyhítésére, változtatására

 

A 2020 decemberében kihirdetésre került angol NSH irányelvek egyértelművé teszik azt, hogy a szülőket partnernek kell tekinteni gyermekük ellátásakor, nem pedig látogatónak.

Azt is tanácsolja az ellátóknak ez a cselekvési felhívás, hogy javítsanak a szülői látogatás lehetőségein/feltételein és mihamarabb térjenek vissza az eredeti állapotokhoz.

Ehhez három dologra van szükség a fent említett felhívás alapján: megfelelő kockázatbecslésre, szükség esetén az adott osztálynak/kórteremnek a megfelelő távolságtartást lehetővé tevő átrendezésére, illetve a szülők folyamatos tesztelésére.

A Bliss megkérdezte az NSH érdekeltségeket arról, hogy mit és hogyan sikerült implementálniuk a tavaly év végi akcióterv-felhívásból, illetve melyek voltak az akadályok, amiket ők tapasztaltak, és amelyek a szülői jelenlét korlátozásinak feloldásának útjában áll.

 

A válaszok a szülők számára általánosságban nem sok bíztatóval kecsegtetnek. Annak ellenére, hogy bár a fenti hármas ajánlást (kockázatbecslés, terem elrendezés átgondolása, tesztelés) több helyen alkalmazzák, csak kevés helyen vezettek be érdemleges látogatási könnyítéseket a szülők számára. Például gyakori tesztelés ellenére a 25-ből osztályból - ahol rendszeresen tesztelik a szülőket- csak 7-ben teszik lehetővé a 24 órás látogatást mindkét szülő számára, akik így végre akár együtt, egy időben is jelen lehetnek koraszülött és/vagy beteg újszülött gyermekük mellett.

 

A cselekvési terv megvalósítására vonatkozó felmérésre érkezett további válaszok, azok összesítése és a teljes tanulmány itt érhető el.

 


Keresés

Támogasd Őket, támogass bennünket!