• Melletted a Helyem - Egyesület a koraszülött ellátásért

A Melletted a Helyem Egyesület
(székhely: 1011 Budapest, Fő utca 14-18.
nyilvántartási szám: 01-02-0016037
e-mail cím: info@mellettedahelyem.hu)

a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a személyes adatait.

A jelen adatkezelési tájékoztató a következő fejezeteket tartalmazza:

 

1. Az adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő

2. Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

3. Marketing célú anyagok küldésével kapcsolatos adatkezelés

4. Kengurúzás során megadott személyes adatok kezelése

5. Üzenetküldéssel kapcsolatos adatkezelés

6. Személyes adatok címzettjei

7. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9. Jogsértés esetén tehető lépések

10. Sütik és webjelzők kezelése

 

1. Az adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő

A regisztráció során megadott személyes adatai kezelésére a Melletted a Helyem Egyesület jogosult. Az Egyesület adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 

2. Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Az Egyesület a regisztráció során megadott személyes adatait a beazonosítása céljából, valamint elfelejtett jelszó helyett új jelszó megküldése céljából kezeli, továbbá amennyiben a honlapon a regisztrációt követően az Egyesület adatbeviteli hibát feltételez, akkor a regisztráció során megadott elérhetőségen felveszi Önnel a kapcsolatot. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az Egyesület kéri, hogy amennyiben a regisztráció során megadott személyes adataiban bármilyen változás következik be, akkor a személyes adatok változását vezesse át a regisztráció során megadott adatokon vagy az adatváltozást jelezze az Egyesület felé az info@mellettedahelyem.hu e-mail címre küldött e-mailben.

A regisztráció során megadott személyes adatai szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a személyes adatait megadni.

A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulását a „Regisztráció törlése” gomb megnyomásával, az info@mellettedahelyem.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy az Egyesület részére küldött postai levélben vonhatja vissza.

Amennyiben a személyes adatait kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, akkor az Egyesület törli a regisztrációját és a felhasználói fiókját a www.mellettedahelyem.hu honlapon. A felhasználói fiókjába rögzített személyes adatokat az Egyesület statisztikai célból olyan módon tartja meg, hogy a megtartott adatokból nem azonosítható, hogy a személyes adatok kire vonatkoznak, ki vitte fel a személyes adatokat.

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket az Egyesület az Ön regisztrációja és a regisztrációja törlése között kezelt a hozzájárulása alapján, az Egyesület jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a regisztrációját törölte.

Az Egyesület a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától kezeli. Az Egyesület a regisztráció során megadott személyes adatokat automatikusan törli, amennyiben a hozzájárulás visszavonására a Regisztráció törlésre gombra kattintással kerül sor; a hozzájárulás visszavonásától számított 5 munkanapon belül törli, amennyiben a hozzájárulás visszavonására e-mailben kerül sor; a hozzájárulás visszavonásának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül törli, amennyiben a hozzájárulás visszavonására postai úton kerül sor.

 

3. Marketing célú anyagok küldésével kapcsolatos adatkezelés

Az Egyesület a marketing célú anyagok megküldése céljából megadott nevét és e-mail címét személyre szóló marketing célú anyag küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

A személyes adatai szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a személyes adatait megadni.

A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulását az info@mellettedahelyem.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy az Egyesület részére küldött postai levélben vonhatja vissza.

Amennyiben a személyes adatait kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, akkor az Egyesület törli a személyes adatait a marketing célú adatbázisából és a továbbiakban nem fog kapni marketing célú anyagokat az Egyesülettől.

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket az Egyesület a hozzájárulása alapján kezelt, az Egyesület jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta.

Az Egyesület a személyes adatait a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulásának időpontjától kezeli. Amennyiben a személyes adatai kezelésére adott hozzájárulását visszavonja, akkor az Egyesület a személyes adatait a hozzájárulás visszavonásától számított 5 munkanapig kezeli, amennyiben a hozzájárulás visszavonására e-mailben került sor, illetve a hozzájárulás visszavonásának kézhezvételétől számított 5 munkanapig kezeli, amennyiben a hozzájárulás visszavonására postai úton került sor.

 

4. Kengurúzás során megadott személyes adatok kezelése

Az Egyesület a kengurúzás tekintetében megadott személyes adatokat a kengurúzás dokumentálása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

A kengurúzás tekintetében megadott személyes adatai szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a személyes adatait megadni.

A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulását az info@mellettedahelyem.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy az Egyesület részére küldött postai levélben vonhatja vissza.

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket az Egyesület a hozzájárulása alapján kezel, az Egyesület jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta.

Az Egyesület a személyes adatokat az adatok bevitelétől kezeli. Az Egyesület a megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásától számított 5 munkanapon belül törli, amennyiben a hozzájárulás visszavonására e-mailben kerül sor; a hozzájárulás visszavonásának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül törli, amennyiben a hozzájárulás visszavonására postai úton kerül sor.

 

5. Üzenetküldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Egyesület az üzenetküldés során megadott nevét és e-mail címét a válasz megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg.

Az üzenetküldés során megadott személyes adatai szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a személyes adatait megadni.

A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulását az info@mellettedahelyem.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy az Egyesület részére küldött postai levélben vonhatja vissza.

Amennyiben a személyes adatait kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, akkor az Egyesület törli az Egyesület részére küldött valamennyi üzenetét, valamint az Egyesület által az Ön részére küldött valamennyi üzenetet.

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket az Egyesület a hozzájárulása alapján kezelt, az Egyesület jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta.

Az Egyesület az üzenetküldés céljából megadott személyes adatait 16 napig kezeli a honlap tárhelyén, válaszadás esetén az Egyesület a személyes adatait továbbá az Egyesület email fiókjában is kezelheti. Amennyiben a személyes adatai kezelésére adott hozzájárulását visszavonja, akkor az Egyesület a személyes adatait a hozzájárulás visszavonásától számított 5 munkanapig kezeli, amennyiben a hozzájárulás visszavonására e-mailben került sor, illetve a hozzájárulás visszavonásának kézhezvételétől számított 5 munkanapig kezeli, amennyiben a hozzájárulás visszavonására postai úton került sor.

Az üzenetküldés során kezelt személyes adatokra az üzenet elküldésekor hatályos adatkezelési tájékoztató irányadó.

 

6. Személyes adatok címzettjei

A címzettje az Egyesület honlapjának informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató az Sybell Informatika Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206..; ) és az Egyesület honlapjának karbantartását végző szolgáltató a HW Online Kft (székhely: 1043 Budapest, Bocskai utca 26.).

 

7. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 1. Az Egyesület a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót a tájékoztatóban jelzett naptól kell alkalmazni.
 2. Az Egyesület Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztrációs és kengurúzási adatok esetén az adatkezelési tájékoztató módosítását követő első bejelentkezéskor felugró ablakban értesíti; (ii) marketing célú anyagok küldése esetén a feliratkozáskor megadott e-mail címére küldött e-mailben értesíti.
 3. Az üzenetküldés során kezelt személyes adatokra az üzenet elküldésekor hatályos adatkezelési tájékoztató irányadó.
 4.  

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 

 1. Hozzáféréshez való jog

  Visszajelzést kérhet az Egyesülettől arra vonatkozóan, hogy az Egyesület kezeli-e a személyes adatait.

  Ha az Egyesület kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

  Az Egyesület a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésére bocsátja.
   

 2. Helyesbítéshez való jog

  Jogosult az Egyesülettől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.
   

 3. Törléshez való jog

  Az Egyesület kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait.

  Az Egyesület a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  Egyéb esetekben az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) az Egyesületnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) az Egyesület jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
   

 4. Adatkezelés korlátozásához való jog

  Kérheti az Egyesületet, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az Egyesület a személyes adatok tárolása kivételével csak a hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

  A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) az Egyesületnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

  Az Egyesület az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
   

 5. Adathordozhatósághoz való jog

  Kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

9. Jogsértés esetén tehető lépések

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 1. Ha úgy gondolja, hogy az Egyesület megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@mellettedahelyem.hu
 2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

 

10. Sütik és webjelzők kezelése

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. Az Egyesület webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

Az Egyesület olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik, illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.

A sütik/webjelzők a honlap látogatója azonosítására nem alkalmasak, így az Egyesület nem kezel a sütikben/webjelzőkben személyes adatokat. Az Egyesület a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy a weboldal teljesítményét mérje, a böngészési szokásokat elemezze, valamint látogatói statisztikákat készítsen.

Az Egyesület honlapja a következő sütiket/webjelzőket helyezi el a számítógépén és/vagy mobileszközén:

 

Süti neve Szolgáltatott adatok és süti funkciója Süti időtartama
__ga A honlap használatára vonatkozó statisztikák elkészítését szolgálja. 2 év
__gat A Google Analytics lekérések szabályozására szolgál. 1 perc
__gid A honlap használatára vonatkozó statisztikák elkészítését szolgálja. 1 nap
PHPSESSID A felhasználó azonosítására és követésére szolgál, egy véletlenszerűen generált egyedi karakterlánc használatával. böngészési folyamat

 

A Google Analytics-re vonatkozó bővebb információ a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu honlapon érhető el.

Ha meg kívánja tiltani, hogy sütit vagy webjelzőt helyezzenek el a számítógépén vagy mobil eszközén, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy

A következő linken töltheti le azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu.

 

Hatályos: 2018. augusztus 9.