• Melletted a Helyem - Egyesület a koraszülött ellátásért

Születési anyakönyvi kivonat:
A PIC-es Védőnők formanyomtatványt töltenek ki, amit továbbítanak a születési hely szerinti illetékes Polgármesteri Hivatalba. Ezzel kapcsolatban a teendő, hogy át kell venni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Szinte minden ezt követő okmány igénylésének feltétele a születési anyakönyvi kivonat, érdemes legelőször ezt beszerezni.

 

A lakcímet igazoló hatósági kártyát ugyanezen szerv állítja ki. Tehát a születési anyakönyvi kivonattal egy időben átvehető.

 

TAJ kártya:
Automatikusan megküldik a gyermek állandó lakcímére vagy átvehető az OEP kirendeltségein.

 

Emelt családi pótlék igénylése:
A családi pótlékot a "Családi pótlék igénybejelentés" című formanyomtatványon kell igényelni, mely a MÁK honlapjáról letölthető, illetve ügyfélkapun keresztül is elindítható az eljárás. A formanyomtatványon kitöltési útmutató is található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, és a benyújtandó iratok, mellékletek listáját.

Magasabb összegű családi pótlék esetében ugyanígy kell eljárni az igénylésnél, azonban a kérelemhez csatolni kell a gyermeket kezelő szakorvostól egy igazolást a tartós betegségről vagy fogyatékosságról, (ide tartozik az 1500 gramm születési súlyú koraszülött gyermek 3 éves koráig) ez az ún. 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolás.

A magasabb összegű családi pótlék 2016-ban 23.300 Ft, gyermeket egyedül nevelő szülő esetén 25.900 Ft.

 

Hatósági igazolvány jogosultság:
Automatikusan megküldik, azoknak jár, akik emelt szintű családi pótlékban részesülnek.

 

Anyasági támogatás:
Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson vett részt.
A bejelentett lakóhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Igazgatóságánál, a megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán kell kérvényezni " Kérelem anyasági támogatás megállapítására" nevű formanyomtatvánnyal.
Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj  legkisebb összegének 225%-val, ikergyermekek esetén 300 %-val.


A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság

A gyermek születése esetén 5, ikergyermekek születése esetén 7 munkanap pótszabadás illeti meg az apát.
A pótszabadság legkésőbb a szülést követő második hónap végéig az apa kérésének megfelelő időpontban vehető igénybe. A pótszabadság igényléséhez a munkáltató részére az apának a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, valamitn írásbeki nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy az apa szülői felügyeleti joga fennáll.

 

Gyermekápolási táppénz

A gyermekápolási táppénzre jogosultság feltételei megegyeznek a táppénz általános jogosultság feltételeivel. Folyósítását igényelheti:

  • az anya, aki kórházi ápolás alatt álló egy évesnél fiatalbb gyermekét szoptatja,
  • a szülő, a 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket saját háztartásban neveli, valamint
  • a szülő a 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének idtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.

A táppénz az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek egyéves koráig időbeli korlátozás nélkül jár. Az 1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként 84 naptári nap gyermekápolási táppénz folyosítható. Az igénylés az orvos által kitöltött keresőképtelenségről szóló igazolás mellett a "Nyilatkozat a gyermekápolási táppénz megállapításához" nyomtatvány benyújtásával történik. A gyermekápolási táppénz iránti igényt az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni. A gyermekápolás táppénz koraszülöttekre vonatkozó speciális alkalmazása, hogy az 1500 gramm alatti születési súlyú babák esetében lehetőség van a gyermek kórházi tartózkodásának ideje alatt gyermekápolási táppénzt igénybe venni, és a CSED folyosítását a hazatérés napjától igényelni.


CSED:
A terhességi-gyermekágyi segély elnevezése 2015. január 1-jétől csecsemőgondozási díjra módosult. A csecsemőgondozási díj a gyermek születéséhez kapcsolódóan kieső jövedelem pótlását szolgálja. Biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás, amely a szülési szabadság időtartamára jár. Formanyomtatványon kell kérelmezni az OEP-től.

1500 gramm alatti születési súlyú babák esetében lehetőség van a baba kórházi tartózkodásának idejére gyermekápolási táppénzt igénybe venni, és a CSED folyósítását a hazatérés napjától igényelni. A CSED-et maximum a gyermek 1 éves koráig folyosítják.


Közgyógyellátási igazolvány igénylése:
Az emelt összegű családi pótlékban részesülő személy után alanyi jogon közgyógyellátási jogosutság jár, melynek időtartama 2 év. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell a közgyógyellátás iránti igény alapjául szolgáló tények igazolását, illetve, ha egyéni gyógyszerkeretet is igényelni kíván, akkor zárt borítékban a háziorvos/gyermekorvos által a havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított igazolást is. A megyei egészségbiztosítási pénztár dönt a havi egyéni gyógyszerkeretről, melynek maximális összege 12.000.-Ft. Ha a havi gyógyszerköltség nem éri el az 1.00,-Ft-ot, akkor nem állapítható meg egyéni gyógyszerkeret.

Minden jogosult számára megállapítható eset keret is, ennek összege 6.000,-Ftév. A formanyomtatványon ennek megállapítását külön kell kérni!

A közgyógyellátás igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a TB-támogatásba befogadott gyógyító ellátásokra:

  • járóbeteg-ellátás keretében rendelhető valamennyi gyógyszerre és különleges táplálkozási igényt kielégítő, TB által támogatott tápszerekre gyógyszerkerete erejéig,
  • társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető egyes gyógyászati segédeszközökre, valamint ezek javítására és kölcsönzésére, továbbá
  • az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.


Parkoló kártya igénylése:
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló törvény: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76879.317155 2. § d) pontja szerint, igazolványra az a személy jogosult, aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengén látónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1-5.), értelmi fogyatékosnak (M.1-2.) vagy autistának (N.1.) minősül és ezt az 1. számú mellékletben meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével igazolja. Azonban mivel egyes okmányirodák szerint nem egyértelmű a törvény, vagy nem is ismerik magát a törvényt, célszerű több okmányirodát felkeresni. (Dunakeszin és Budaörsön ismerik a törvényt és el is készítik az igazolványt az 1500 gr-al vagy kisebb súllyal született gyermekem esetén.
A gyermek személyes jelenléte szükséges az igazolvány elkészüléséhez (fotóval ellátott kártya). Szükséges még továbbá az igazolás a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről, az emelt szintű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, és az egyik szülő személyi okmányai.


Utazási kedvezmény
Azon gyermek (illetve 1 fő kísérője 90% kedvezménnyel), aki után emelt összegű családi pótlék jár, a helyi közlekedésben ingyen utazhat.
Igénybevételéhez a MÁK által kiadott igazolvány szükséges, amely az emelt szintő családi pótlékkal együtt igényelhető.


Utazási költségtérítés
Utazás költségtérítés jár annak a kismamának, aki a koraszülött intézményben ápolt gyermekéhez utazik annak érdekében, hogy gyermekét anyatejjel táplálja.
Az egészségbiztosítás a gyermeket kísérő számára az egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán a helyközi és távolsági közlekedéssel összefüggésben felmerült költségekhez is támogatást nyújt. Az utazási költségtérítés a kérelmező beteg személy lakhelye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárnál igényelhető.

 

Anyatej- és tápszerellátás
A koraszülött, vagy kissúlyú újszülött babának az egészségbiztosítás keretében anyatej-ellátás jár, amennyiben az anyja a saját tejével nem tudja csecsemőjét táplálni. Az anyatejet a rendelésre jogosult orvos vényen rendeli. Az Anyatejet az Anyatejgyüjtő Állomásokon, illetve az anyatejet adományozó személytől közvetlenül is igénybe lehet venni. A baba táplálásához szükséges tápszer árához is jár támogatás, ha azt a rendelésre jogosult orvos felírja, illetve az adott tápszer a társadalombiztosítási támogatásba befogadott. Amennyiben valamely speciális okból a baba csak egyébként támogatással nem rendelhető tápszert fogyaszthat, az egészségbiztosító a tápszer árához méltányosságból támogatást nyújthat.


Gyógyászati segédeszközök
Társadalombiztosítási támogatás csak az egészségbiztosító által az orvos rendelkezésére bocsátott vényen rendelt gyógyászati segédeszköz árához jár. A gyógyászati segédeszközök kiválthatóak az egészségbiztósítóval szerződést kötött egészségügyi szolgáltatóknál. A gyógyászati segédeszköz kiváltásával járó utazáshoz utazási költésgtérítés jár, ha a gyógyászati segédeszközt a beteg a tartózkodási helyéhez legközelebb eső, a rendelt gyógyászati segédeszöz kiszolgáltatására az egészségbiztosítóval szerződőtt forgalmazónál szerzi be.


Vámmentesség gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre
Vámmentes a természetes személy részére érkező vagy általa behozott, gyógyszergyár vagy gyógyszertár által kiszerelt, bontatlan csomagolású gyógyszer, valamint gyógyászati segédeszköz, a kezelő orvos által előírt menniységben.


Korai fejlesztéshez állami normatíva
A gyermekek korai fejlesztésére létezik állami normatíva (pénzbeli juttatás) annak az adott intézménynek, szakembernek, aki a fejlesztő felkészítést, oktatást biztosítja.
Amennyiben indokolt, a kezelés a gyermek otthonában is történhet. A normatíva a megyei szakértő bizottság vizsgáatának eredményétől függően igényelhető. A vizsgálatot a gyermek 3 éves koráig kérheti a szülő, illetve 3 éves kórtól javasolhatja intézmény (óvóda). A szakértői javaslatban a gyermek státusza, javasolt terápiák, szakemberek, intézmények állnak.

A gyermekek után járó pótszabadság

Sok munkavállalót érinti a gyermekek után járó pótszabadság, amelynek mértékét és igénybevételének feltételeit a Munka Törvénykönyve határozza meg. A Munka Törvénykönyve hatályos szabályai szerint a munkavállalót gyermekére tekintettel két jogcímen illeti meg pótszabadság: mindkét szülőt a gyermeke életkora, illetve az apát a gyermek születésének ténye alapján. A munka és a családi élet összeegyeztetése legalább akkora kihívás a dolgozó apák, mint az anyák számára. Az apák fokozottabb családi szerepvállalását segítik az olyan intézkedések, mint például a gyerekek után járó pótszabadság duplázása oly módon, hogy azt mindkét szülő igénybe veheti, akár egyidejűleg is. Részletes tájékoztató  ( ado.hu )


Hasznos volt számodra ez a cikk?
Mondd el mennyire!

Szavazatok száma: 272

Átlagos értékelés: 4.9