• Melletted a Helyem - Egyesület a koraszülött ellátásért

Szülővé válni sohasem egyszerű, de ha korán érkezik a baba a szokásosnál is több aggodalom és izgalom szövi át az első hónapokat. Ebben a nehéz helyzetben nincs annyi idő és erő más-ilyenkor egyáltalán nem fontosnak tűnő- dolgokkal foglalkozni.

Mégis érdemes a papírügyeket mihamarabb elintézni azért, hogy a családnak járó kedvezmények, ellátások, juttatások ne maradjanak igénylés nélkül és legalább a család anyagi terhei enyhülhessenek, és ne essenek el egyes támogatásoktól azért, mert véletlen kifutnak a visszamenőleg igénylési határidőkből.

Annak érdekében, hogy a babával kapcsolatos juttatások és ellátások rendszerében könnyebben el tudjanak a friss szülők igazodni, készítettünk egy rövid összefoglalót a 2020-as évre vonatkozóan.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a lenti kis összefoglaló csak egy tájékoztató jellegű útmutató a szülők számára és nem helyettesíti a hivatalos jogszabályok teljes átolvasását és/vagy a munkahelyi/ hivatalnoki ügyintézővel való konzultációt! Továbbá fontos megemlíteni, hogy a lenti gyűjtemény az egyes ellátások rövid, tömör kivonata. Az egyes ellátások teljeskörű, hivatalos leírását természetesen mindenhol behivatkoztuk.

Kattintsanak a hivatkozásokra és azok a megfelelő hivatalos honlapra irányítják Önöket.

 

A baba iratai

Születési anyakönyvi kivonat: A nagyobb kórházakban van kórházi anyakönyvvezető, aki már a kórházban való tartózkodás alatt kiadja a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Abban az esetben, ha nincs kórházi anyakönyvvezető, akkor a PIC-es védőnők formanyomtatványt töltenek ki, amit továbbítanak a születési hely szerinti illetékes Polgármesteri Hivatalba.

Ezzel kapcsolatban a teendő, hogy át kell venni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. Szinte minden ezt követő okmány igénylésének feltétele a születési anyakönyvi kivonat, érdemes legelőször ezt beszerezni.

Az újszülött babák lakcím kártyájának kiállítása automatikusan történik, külön kérelmet nem kell benyújtani. Tehát a legtöbb esetben a születési anyakönyvi kivonattal egy időben átvehető még a kórházban; ha ez nem így történik, akkor vagy be kell személyesen menni érte az okmányirodába vagy tértivevényes levélben kipostázzák a lakcímre.

A TAJ kártyát automatikusan megküldik a gyermek állandó lakcímére vagy átvehető az OEP kirendeltségein.

Személyi igazolványra is szükség lesz. Minden magyar állampolgár - tehát a gyermek is - köteles egy érvényes személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal rendelkezni. Személyi igazolványt hazamenetel után személyesen az illetékes Kormányablakban tud a család igényelni.

A kérelmet a két szülő együttesen, személyesen adhatja be. 14 éves korig az igénylése illetékmentes.

 

 

Az igénybe vehető ellátások, támogatások és kedvezmények

 

Családi kedvezmény
Anyasági támogatás
Családi pótlék
Utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvány
Közgyógy ellátás
Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)
Gyermekápolási táppénz (GYÁP)
Csecsemőgondozási díj (CSED)
Gyermekgondozási díj (GYED)
Anyatej és tápszer ellátás
Utazási költségtérítés
Apaszabadság
Pótszabadság
Parkolási igazolvány
Vámmentesség gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre
Korai fejlesztéshez állami normatíva
Gyógyászati segédeszközök
Gyermekek otthongondozási díja (GYOD)
Ápolási díj
Gyermeknevelési támogatás (GYET)

 

Családi kedvezmény

(családi kedvezmény Szja. tv. 29/A § (1)- (2) bek.)

 

A családi kedvezmény egy, az összevont adóalapot csökkentő kedvezmény, melyet a várandósság 91. napjától követően igénybe vehetnek a babát váró szülők, mégis van, aki nem tudja ezt vagy nem él vele.

Ha eddig nem igényelték, akkor feltétlen éljenek a lehetőséggel. A családi adókedvezmény igénybe vehető év közben (munkahelyen leadott, helyesen kitöltött adóelőleg-nyilatkozattal) vagy egy összegben is visszaigényelhető az SZJA bevallás készítésekor.

Ha a jogosult a családi kedvezmény összegét az összevont adóalapból (például. munkabéréből) nem tudja érvényesíteni - mert a kedvezménykerete több mint az összevont adóalapba tartozó jövedelme - akkor lehetősége van arra, hogy az adóalapot meghaladó rész 15 százalékát családi járulékkedvezményként igénybe vegye.

A kedvezmény bármely szülő igénybe vehetik, illetve megosztva is érvényesíthetik azt. Erről itt olvashat többet.

A családi kedvezmény összege

A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

 • egy eltartott esetén 66.670,- Ft-tal,
 • két eltartott esetén: 2019-től 133.330,- Ft-tal,
 • három és minden további eltartott esetén eltartottanként és jogosultsági hónaponként 220.000,- Ft-tal csökkenthető az adó és járulékalap.

Fontos felhívni a figyelmet a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére Szja tv. 29/D. § amelyről a NAV oldalán olvashat.

 

Anyasági támogatás

(1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §)

 

Egyszeri pénzösszeg, melyet akkor kap a szülő nő (vagy egyéb esetekben a lent tárgyalt jogosultak), amennyiben az anya a megfelelő számban részt vett terhes gondozáson. Ezen támogatás előnye az, hogy nem biztosítási jogviszony függvénye, nem kell munkaviszonynak fennállnia hozzá; így sok édesanya jogosult rá. Íme, a részletek:

 

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően

 

 • az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson vett részt. (A várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász, szülésznő vagy védőnő által kiadott igazolás a várandósgondozáson való részvétel számáról fel kell tudni mutatni az igazolást terhes gondozási kiskönyv)
 • továbbá az örökbefogadó szülő (sok korababát fognak örökbe szívszerinti szülei), ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában (Az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozatot fel kell tudni mutatni)
 • illetve a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - véglegessé vált határozat alapján - a gondozásába kerül. (Cst. 29. és 32. §). (Az erről szóló gyámhatósági határozat fel kell tudni mutatni)
 • Bár soha senki ne kerülne ilyen helyzetbe, de tudnotok kell azt is, hogy az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született. (Halvaszületett gyermek esetében a halvaszületést bizonyító okiratot fel kell tudni mutatni.)
 • Egy másik szomorú eset, ha az édesanya elhunyt a támogatás megigénylése előtt. Ilyen esetekben az anyával egy háztartásban élt apa is igénybe veheti azt. (Az édesanya halotti anyakönyvi kivonatát fel kell tudni mutatni.)

 

Az anyasági támogatás összege

 

 • Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64.125,- Ft
 • Ikergyermek esetén 300%-a: 85.500,- Ft

 

Fontos tudni, hogy ez a támogatás a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető, mely igényt az itt található formanyomtatvány kitöltésével és a megfelelő dokumentumok melléklésével lehet igényelni:

Kérelem anyasági támogatás megállapítására

 Kapcsolódó információk


Még többet olvashatnak az anyasági támogatásról itt. Az anyasági támogatás összegét és más juttatások összegeit összefoglaló táblázatot itt találják.

 

Családi pótlék

(1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek. )

 

A gyermek születésétől jár a köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

(Hivatalosan két részre osztható: (1.)nevelési ellátás: a még nem iskolás gyermek után jár és (2.) iskoláztatási ellátás: a tanköteles gyermek után jár)

Kisbabájuk után, amennyiben ugyan koraszülött, de 1500 gramm feletti súllyal született és NEM tartós beteg az alábbi összegek valamelyike jár attól függően, hogy hányan vannak testvérek és hogy egyedülálló szülőként neveli-e a szülő vagy sem:

 • egy gyermekes család esetén 12.200,- Ft/hó
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,- Ft/hó
 • kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,- Ft/hó
 • két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14.800,- Ft/hó
 • három vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16.000,- Ft/hó
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000,- Ft/hó

Kisbabájuk után, amennyiben extrém koraszülött, tehát 1500 gramm alatti súllyal született és/vagy tartós beteg, az alábbi összegek valamelyike jár attól függően,hogy egyedülálló szülőként neveli-e a szülő vagy sem:

 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint intézményben (gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett, vagy a Gyvt. 72. § (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy esetén tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként 23.300,- Ft/hó
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként 25.900,- Ft/hó

A magasabb összegű családi pótlék igényléséhez mellékelni kell természetesen orvosi igazolást. A betegség igazolására gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa jogosult a hivatkozott rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon. Az igazoláshoz szükséges formanyomtatvány megtalálható itt.

 

Letöltés: IGAZOLÁS - tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről

 

 Figyelem!


Abban az esetben, ha a gyermek a születési súlya miatt jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, tehát 3 éves kora után semmilyen itt szereplő, tartós betegség nem áll fenn nála, úgy a 3. életév betöltését követően már nem az emelt összeget fogják folyósítani.

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

Mint minden ellátást, ezt is igényelni kell. Nagyon fontos, hogy az ellátást visszamenőleg legfeljebb két hónapra lehet igényelni! Ezen igényt az itt található formanyomtatvány kitöltésével és a megfelelő dokumentumok melléklésével tudják igényelni:

 Kapcsolódó információk

Kérelem családi pótlék megállapítására
Családi pótlék - nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás
A családi pótlék és más juttatások összegeit összefoglaló táblázatot itt találják.

 

Utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvány

 

Az ONYF utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolványt annak a részére állít ki, aki, vagy aki után szülője magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvánnyal az a személy, akinek nevére az igazolvány kiállításra került a belföldi közforgalmú menetrend szerinti közlekedésben utazási kedvezményt vehet igénybe. Amennyiben a kedvezményre jogosulttal kísérő személy utazik, akkor ő is jogosult az utazási kedvezményre.

Természetesen a kísérő csak akkor veheti igénybe az utazási kedvezményt, ha azzal a személlyel utazik együtt, akinek a nevére a hatósági igazolvány szól.

(Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy ha a gyermekkel (akire magasabb összegű családi pótlékot kapják), tömegközlekedési eszközön együtt utaznak, akkor a helyi közlekedést INGYEN, a helyközit pedig 90%-os kedvezményes jeggyel tudják mindketten igénybe venni. Tehát ha Ön, mint szülő gyermek nélkül utazik, nem veheti igénybe a kedvezmény.)

Fontos, hogy a kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló hatósági igazolvány (kis plasztikkártya) és a személyi okmányok kéznél legyenek egy esetleges ellenőrzés esetén!)

 Kapcsolódó információk

 

Az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolványról itt olvashatnak még: Tájékoztató az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvány használatáról

 

Közgyógy ellátás

 

A közgyógy ellátás többféle jogon járhat, mi most a koraszülött gyermek szempontjából fontosat emeljük ki.

Alanyi jogon jogosult közgyógyellátásra az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Az alanyi jogcímen biztosított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségétől független. A közgyógyellátásra való jogosultság alanyi jogcím esetén két évre kerül megállapításra.

(Értelemszerűen amennyiben a jogosultság továbbra is fennáll, úgy meghosszabbítható.)

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult

a) a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre gyógyszerkerete erejéig

b) egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre

c) orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. Gyógyszerkeret egyéni gyógyszerkeretből, és eseti keretből tevődik össze.

Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége, melynek összege legfeljebb 12.000 Ft/ hó lehet.

 

Amennyiben az egyéni rendszeres gyógyszerköltség a havi 1000 Ft-ot nem éri el, egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra. Az eseti keret minden ellátottra egyaránt vonatkozó összeg, amely az esetenként felmerülő gyógyszerszükséglethez jelent hozzájárulást. Éves összege 6000 Ft.

 

 Fontos tudni, hogy

 

 • a gyógyszerkeret csak az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel és a gyógyszer térítési díját nem lehet részben gyógyszerkeretből, részben a jogosult saját költségéből fedezni.
 • Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését szolgáló terápiában, illetőleg a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában változás következik be lehetőség van az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára, melynek során az egyéni gyógyszerkeret újbóli megállapítására abban az esetben kerül sor, ha a gyógyszerköltség havi változásának összege az 1000 forintot eléri.
 • Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása kérelmére indul. Tehát nem kapják automatikusan, meg kell igényelni azt.

 

Az igény benyújtásának helye

A fővárosi és megyei kormányhivatal lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala

 

Az igény benyújtásának formája

A közgyógyellátás iránti kérelmet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelet 9. Számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem elbírálásához a havi rendszeres gyógyító ellátásokról az igazolást, a háziorvos tölti ki.

Ezen kívül új megállapítás esetén igazolni kell az alanyi jogcímhez szükséges feltétel fennállását. A háziorvosi igazolást - a beteg aláírását követően - zárt borítékban a kérelmező nevének és társadalombiztosítási azonosító jelének feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez.

A borítékon a „háziorvosi igazolás közgyógyellátás igénybevételéhez” szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét és bélyegzőszámát is. Nem kell csatolni a háziorvos igazolását, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt.

 

 

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

(korábbi neve: gyermekgondozási segély) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (2) bek. )

 

GYES-re alanyi jogon jogosult az a szülő,aki

 • a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig
 • ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig (Amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni.)
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. (Tartós betegségnek számító betegségek gyűjteménye megnézhető itt. A tartós betegség meglétét orvosi papírokkal igazolni kell, ha bármilyen változás áll be a gyermek állapotában, azt a szülő köteles jelenteni.)
 • Az örökbefogadó szülő - a házastársi és a rokoni örökbefogadás kivételével - a gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap időtartamig gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult:
 • nagyszülő (a gyermek egy éves korát követően)

 

A GYES összege

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 2020-ben ez 28.500,- Ft/hó (amiből még 10% nyugdíjjárulékot levonnak.

Így tisztán 25.650 Ft-ot kap a gyermeke után). Az egyazon várandósságból született ikergyermekek esetében az ellátás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének és az ikergyermekek számának szorzata. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra.

A GYES-t is igényelni kell, nem automatikusan jár.

Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

 

GYES extra

A gyes-re való jogosultság egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel állhat fenn azzal, hogy ezen szabály alkalmazásában az egyazon várandósságból született ikergyermekeket egy gyermeknek kell tekinteni.

 

 Kapcsolódó információk

A GYES-ről bővebb leírás (például a GYES melletti munkavállalásról is) és a szükséges formanyomtatványokat is megtalálják  Gyermekgondozást segítő ellátás.
A GYES és más juttatások összegeit összefoglaló táblázatot itt találják.

 

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

 

A gyermekápolási táppénz a (biztosított és egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett) szülőt a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén megillető pénzbeli ellátás. Tehát szülő gyermeke betegsége okán válik keresőképtelenné, hiszen gyermekét kell ápolnia. (12 és 18 év közti gyermekre tekintettel méltányosságból állapítható meg a gyermekápolási táppénz)  A GYÁP feltételei megegyeznek a táppénz általános jogosultsági feltételeivel

 

A GYÁP-ra való jogosultságnak alapfeltételei:

 • a fennálló biztosítási jogviszony,
 • a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett,
 • az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség.

 

A GYÁP tekintetében keresőképtelennek minősül

 • az anya, aki kórházi ápolás alatt álló egy évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja,
 • a szülő, abban az esetben, ha tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint
 • a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.

 

 Fontos


A közös háztartásban élő gyermek jogán gyermekápolási táppénzre mindegyik szülő külön-külön szerezhet jogosultságot a jogszabályban meghatározott időtartamra.

 

Mennyi időre folyósítható a GYÁP?

A gyermek életkorához igazodóan igénybe vehető gyermekápolási táppénzes napok száma:

 • A táppénz az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek egyéves koráig időbeli korlátozás nélkül jár.
 • Az 1-3 éves gyermek után járó gyermekápolási táppénz
 • Az 1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként a szülőnek 84 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.
 • A 3-6 éves gyermek után járó gyermekápolási táppénz
 • A 3 évesnél idősebb, de 6 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként a szülőnek 42, egyedülálló szülőnek 84 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.
 • A 6-12 éves gyermek után járó gyermekápolási táppénz
 • A 6 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként a szülőnek 14, egyedülálló szülőnek 28 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható.

*Az 1 évesnél idősebb gyermek betegsége esetén járó gyermekápolási táppénzes napok nem naptári évre vonatkozóan járnak, hanem a gyermek életkorához igazodóan, a gyermek születése napjától a következő születésnapjáig terjedő időtartamra.

 

Ha a szülő több gyermeke is egyidejűleg beteg, akkor mindegyik után jogosult-e GYÁP-ra?

Több gyermek egyidejű betegsége esetén a szülő választása szerint bármelyik gyermeke után igényelheti a GYÁP-ot, de ugyanazon időtartamra csak 1 gyermek után folyósítható a GYÁP

 

Mennyi a GYÁP összege?

A gyermekápolási táppénz összegét a táppénz összegének megfelelően kell kiszámítani. A táppénz mértékét összefoglaló táblázat itt található.

 

Kaphat-e GYÁP-ot a szülő, ha nincs elég biztosítási ideje a szülőnek?

A méltányosságból engedélyezhető gyermekápolási táppénz szabályairól itt lehet olvasni

 

Hol és hogyan igényelhető a GYÁP?

Az orvos által kitöltött keresőképtelenségről szóló igazolást (táppénzes papírt) alap esetben a munkáltatónál kell leadni, ahol a HR munkatárs kérni fog még egy kitöltött nyomtatványt is.

("Nyilatkozat a gyermekápolási táppénz megállapításához" elnevezésű nyomtatvány)

Egyéb esetekben: egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, önfoglalkoztató esetén a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani.
Fontos, hogy az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a GYÁP iránti igényt.

 

 Kapcsolódó információk


A GYÁP-ról bővebben itt olvashatnak: Gyermekápolási táppénz (GYÁP)
A táppénz összegét összefoglaló táblázat itt található.

 

Csecsemőgondozási díj (CSED)

1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42. §

 

A CSED biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás, a szülési szabadságnak megfelelő időtartamára jár.

 

A CSED-re jogosult

Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke

 • a biztosítás tartama alatt
 • vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik (tehát ha a baba a munka elvesztését követő 42 napon belül születik), vagy
 • a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

Jogosult lehet még:

 • az a nő/férfi , aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette (erről bővebben itt olvasható)
 • családbafogadó gyám (erről bővebben itt olvasható)
 • a vérszerinti apa (erről bővebben itt olvasható)

 

Mennyi időre jár a CSED?

A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár.
Az anyát 24 hét szülési szabadság illeti meg azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni. A szülési szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy abból legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen. A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg.

A CSED-re való jogosultság kezdő napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét bármelyik napja lehet, de legkésőbb a szülés napja.

A csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a koraszülött gyermekek esetében. A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

 

A szülési szabadság megszűnik

 • a gyermek halva születése esetén,
 • ha a gyermek a születését követően hal meg, a halálát követő 15. napon,
 • ha a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, vagy harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezését követő napon.

 

Mekkora a CSED összege?

Mértéke a naptári napi alap 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) a) pont), illetve a naptári napi jövedelem 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) b) pont
Az így megállapított összeg SZJA köteles bruttó összeg, melyből az adókedvezmények igénybe vehetőek. A CSED után egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot nem kell fizetni.

 Figyelem!


A CSED mellett keresőtevékenység nem folytatható.

(Ha a CSED-re való jogosultság az álláskeresési támogatásban részesülő személynek kerül megállapításra, a CSED összegét a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapján kell megállapítani, DE a pénzbeli ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapját képező összeg harmincad részét!)

 

A CSED is kérelemre indul, tehát nem automatikusan. A kérelmet az alábbi módokon kell benyújtani

 • a biztosított a foglalkoztatójánál ( a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is.)
 • Egyéni vállalkozó, őstermelő, ún. önfoglalkoztató pedig  (illetékes kormányhivatalhoz elektronikus úton)
 Fontos!

 

 • Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a CSED iránti igényt.
 • Abban az esetben, ha a biztosítottnak minősülő kérelmező nem rendelkezik a csecsemőgondozási díj folyósításához szükséges 365 nap biztosítási idővel, a társadalmi szolidaritás elve alapján a kormányhivatalnak lehetősége van arra, hogy meghatározott keretek között méltányosságot gyakorolva, az általános szabályoktól eltérően állapítsa meg a CSED-re való jogosultságot annak is, aki arra a méltányossági jogcím nélkül nem lenne jogosult.
 Kapcsolódó információk


Erről bővebben itt olvashatnak: Méltányosság a pénzbeli ellátásoknál
A CSED és más juttatások összegeit összefoglaló táblázatot itt találják.

 

Gyermekgondozási díj (GYED)

(1997. évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. Nagyszülői GYED 1997. évi L)

 

A GYED nem alanyi jogon jár, hanem biztosítási jogviszony (vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói jogviszony (diplomás GYED) alapján igényelhető.

 

A GYED-re jogosultak köre

A gyermeket saját háztartásában nevelő:

 • biztosított szülő (tehát anya vagy apa), ha a gyermek születését megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt ( Ha az apa fizetése magasabb, mint az anyáé, akkor érdemes az apának GYED-re mennie. Akkor is érdemes az apának GYED-et igényelni, ha az anyának nincs munkahelye így emiatt csak GYES-t kapna.)
 • csecsemőgondozási díjra jogosult szülő, akinek a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultság időtartama alatt szűnt meg feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett, és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.
 • 2020. január 1-től a GYED-et a nevelőszülő, továbbá a nagyszülő is igénybe veheti.
    A diplomás GYED-ről itt olvashat, fontos tudni, az édesapa is igénybe veheti a diplomás GYED-et (II.pont)
    A nagyszülői GYED-ről a 4.-es pontban olvashat.

 

Meddig jár a GYED?

 • Az általános szabályok szerint a GYED legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam (168 nap) lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. (A nagyszülői GYED esetében szintén)
 • Ikergyermekek esetén a gyed folyósításának időtartama a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár. (A nagyszülői GYED esetében szintén)
 • Ha hallgatói jogviszony alapján járó GYED viszont (diplomás gyed) a gyermek születésének napjától a gyermek 2 éves koráig jár.

*****
(Reméljük, senkinek nem kell ilyennel szembesülnie, de fontos tudni, hogy mi történik akkor, ha elhalálozik a gyermek, akinek gondozása jogán igényeltük a GYED-et.

Ha gyermekgondozási díjra való jogosultság ideje alatt a gyermek meghal:

„Ilyen sajnálatos esetekben az elhalálozás időpontját követő hónap első napjától, vagy ha a halál időpontjától számítva 15 napnál kevesebb van hátra az elhalálozást követő hónap első napjáig, akkor az elhalálozást követő 16. naptól nem jár a gyermekgondozási díj.

Ikergyermekek esetében,

 • ha valamelyik gyermek az 1. pontban meghatározott időtartamon belül elhalálozik - azonos várandósságból egynél több testvér hiányában -, a gyermekgondozási díj az általános szabályok szerint, az 1. pontban meghatározott időtartam végéig, legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
 • ha valamelyik gyermek az 1. pontban meghatározott időtartamot követő 1 éven belül meghal - azonos várandósságból született egynél több testvér hiányában -, az elhalálozás időpontját követő hónap első napjától, vagy ha addig a halál időpontjától számítva 15 napnál kevesebb van hátra, akkor az elhalálozást követő 16. naptól nem jár a gyermekgondozási díj.’)

 

A GYED összege

 • A gyed a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70 százaléka azzal, hogy a gyed maximálisan megállapítható összege havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér (2020. évben 161.000,-Ft) kétszeresének 70 százaléka lehet. 2020. évi felső határa havi bruttó 225.400,- Ft.
 • Amennyiben a szülő egyidejűleg több (különböző korú) gyermek után jogosult gyermekgondozási díjra, akkor a gyermekgondozási díj maximális összege gyermekenként a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. (Ez vonatkozik a nagyszülői GYED-re is)
 • a felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2020. évben: 161.000,-Ft) 70 %-a,
 • a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2020-ban: 210.600,-Ft) 70 %-a.

 

Adó- és járulékfizetési kötelezettség a GYED után

A GYED összegéből személyi jövedelemadó előleg, és a biztosítottat terhelő nyugdíjjárulék kerül levonásra.

Jó tudni, hogy a családi kedvezmény érvényesíthető a GYED összegéből, (erről a kedvezményről már a legelső pontban már írtunk)

 

A GYED igénylése

Mint minden családtámogatási formát, a GYED-et is igényelni kell, nem indul automatikusan annak folyósítása. A GYED-et az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet kérelmezni.

 

Méltányossági GYED

„Abban az esetben, ha a biztosított szülő nem rendelkezik a gyed folyósításához szükséges biztosítási idővel, a társadalmi szolidaritás elve alapján a kormányhivatalnak lehetősége van arra, hogy meghatározott jogszabályi és költségvetési keretek között méltányosságot gyakorolva, az általános szabályoktól eltérően megállapítsa a gyed-re való jogosultságot annak is, aki arra nem lenne jogosult.”

(Fontos! Ez a méltányosság az általános esetekre vonatkozik, tehát a hallgatói jogviszony, nevelőszülői jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj, valamint nagyszülő által igényelt gyermekgondozási díj vonatkozásában méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.)

 Kapcsolódó információk


A méltányosságból engedélyezhető GYED-ről itt olvashatnak.
A GYED és más juttatások összegeit összefoglaló táblázatot itt találják.

 

Anyatej és tápszer ellátás

 

Csecsemőknek járó természetbeni egészségügyi szolgáltatás, mind fekvőbeteg, mind pedig járóbeteg ellátásban való részesülésekor (tehát a pl. PIC-en és otthon is). A gyermek 8 hónapos koráig írható fel vényre az anyatej.

 • „Az egészségbiztosítás keretében akkor jogosult a csecsemő az anyatej ellátásra, ha az anya saját tejével nem tudja táplálni és a baba koraszülött, vagy kis súlyú - 2500 g testsúly alatti -újszülött.
 • Az érett újszülött és a csecsemő akkor jogosult a támogatott anyatej ellátásra, ha súlyos táplálkozási allergiában, felszívódási zavarban, vagy hasműtéttel járó fejlődési rendellenességben szenved és az anya nem tudja őt saját tejével táplálni.

 

Az a csecsemő is jogosult a támogatott anyatej ellátásra,akinek az édesanyja

 • fizikailag alkalmatlan az anyatejjel való táplálásra,
 • olyan fertőző betegségben vagy mérgezésben szenved, amely a csecsemő egészségét veszélyezteti,
 • olyan gyógyszert szed, amely szedése a szoptatás időszakában ellenjavallt,
 • súlyos, gyakori tudatvesztéssel járó állapotban van,
 • pszichés állapota a szoptatást lehetetlenné teszi,
 • a szoptatás időszakában meghalt, vagy
 • a gyermeket elhagyta.”

A fenti esetekben igénybe vehető anyatej vényköteles, melyet gyermeked kezelő orvosi/ házi gyermekorvosa fog tudni kiállítani számotokra. Az anyatej támogatásról bővebben itt olvashatnak.

„A kisbabák részére a társadalombiztosítási támogatással felírható tápszer ún. különleges táplálkozási célú élelmiszernek minősül.

Egészséges csecsemők esetében az anyatej helyettesítésére, illetve az anyatej mellett, annak kiegészítésére szolgál, nem egészséges csecsemők esetében pedig speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer alkalmazható.”

 Kapcsolódó információk


Az anyatej és tápszer ellátás.

 

Utazási költségtérítés

 

Annak érdekében, hogy az egészségügyi szolgáltatás mindenki számára elérhető legyen, utazási támogatás vehető igénybe az egészségbiztosítás keretében. Az utazási költségtérítés ún. utazási utalvány (az utazás költségének utólagos megtérítésével), illetve az ún.utazási költségtérítési utalvány, mint díjmentes utazásra jogosító utalvány felhasználásával vehető igénybe.

Mindkét utalvány a Magyar Államkincstár által rendszeresített szigorú számadású nyomtatványnak minősül.

Az egészségbiztosítás a biztosítottak (ide értve azt az anyát is, aki koraszülött intézményben elhelyezett gyermekének anyatejjel történő ellátása miatt az intézménybe utazik), és a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak valamint e személyek kísérői számára az egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán a helyközi és a távolsági közlekedéssel összefüggésben felmerült költségeihez támogatást nyújt.

 

Mennyi az utazási költségtérítés mértéke?

 

 • Tömegközlekedés: A beutalt lakóhelye és az egészségügyi szolgáltató közti útvonalon menetrend szerint közlekedő közlekedési eszközön váltható legolcsóbb díjtételű menetjegy ára.
  (Figyelem! A hely- és pótjegyek árához nem jár utazási költségtérítés!)
 • Gépkocsival történő utazás esetén a költségtérítés mértéke 21 Ft/km
  (Amennyiben az utazáshoz kísérő is szükséges nem külön-külön jár a 21 Ft/km mértékű költségtérítés, hanem együttesen illeti meg a beutalt személyt és kísérőjét.)
 • Figyelem! Nem jár utazási költségtérítés annak, aki más jogcímen díjmentes utazásra jogosult. Ez alól azonban kivételt képez az a személy, aki az orvos igazolása alapján egészségi állapota miatt nem tud tömegközlekedési eszközön utazni.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek - ide értve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel élő gyermekeket is - és kísérőjük abban az esetben válhatnak jogosulttá utazási költségtérítésre, ha a szükséges szolgáltatást a Szakértői Bizottság által megjelölt szolgáltatónál veszik igénybe, illetve ha tanulmányaikat a kijelölt oktatási intézményben folytatják.

  A sajátos nevelési igényű gyermekek és kísérőjük a korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmények, valamint gyógypedagógiai intézménybe történő utazásukhoz az utazási költségtérítés megállapítására is jár.
 Kapcsolódó információk


Az utazási költségtérítés

 

Apaszabadság

 

Az apát gyermeke születése esetén 5, ikergyermekek esetén 7 munkanap pótszabadság illeti meg, mely napokat kérésének megfelelő időpontban, de legkésőbb a szülést követő második hónap végéig a munkáltató köteles kiadni. A pótszabadság idejére az apa részére távolléti díj illeti meg.

 

Pótszabadság

 

A szabadság alap- és pótszabadságból áll. Az alapszabadság mértéke 20 munkanap, az életkor függvényében járó- és egyéb pótszabadságok mellett a gyermekek után is megilleti mindkét szülőt pótszabadság. Erre a szülők először a gyermek születésének évében, utoljára pedig abban az évben jogosultak, amikor 16. életévét betölti a gyermek.

 • egy gyermek után 2 munkanap
 • két gyermek után 4 munkanap
 • kettőnél több gyermek után 7 munkanap
 • illetve ha a munkavállaló gyermeke fogyatékkal élő, fogyatékkal élő gyermekenként további 2 munkanap illeti meg a szülőket.

 

 

Parkolási igazolvány

Parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét jogosítja fel különböző kedvezmények igénybevételére.

 • „aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § a) pont ac) alpontja értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
 • aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi, fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül,
 • akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek,
 • aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L), értelmi fogyatékosnak (M) vagy autistának (N.1.) minősül. A jogosultságot szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással kell igazolni.
 Kapcsolódó információk


Még több információ a parkolási igazolványról

 

Vámmentesség gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre

(1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról 117. § (6) bekezdés)

 

Vámmentes a természetes személy részére érkező vagy általa behozott, gyógyszergyár vagy gyógyszertár által kiszerelt, bontatlan csomagolású gyógyszer, valamint gyógyászati segédeszköz, a kezelő orvos által előírt mennyiségben.

 

Korai fejlesztéshez állami normatíva

 

Korai fejlesztésre olyan gyerekeknek van szükségük, akiknek fejlődése eltér a vele azonos korúakétól. (mozgásfejlődés, az értelmi fejlődés, a hallás- és látásfejlődés, a beszéd és nyelvi fejlődés, a szociális-, érzelmi fejlődés vagy a viselkedés.) A fejlesztés célja ezen eltérések korrigálása, a fennálló problémák leküzdése szakemberek segítségével. Korai fejlesztésben 5 éves koráig vehet részt a gyermek.

 

Korai fejlesztésre, az első felmérésre jelentkezni több módon is lehet

 • A 18 hónapnál idősebb gyermeknél a fejlesztés igénybevételéhez szakértői vizsgálat szükséges, illetve olyan szakértői vélemény, ami javasolja azt.
 • A szülői megkeresheti a lakóhely szerinti pedagógiai szakszolgálatot
 • bölcsődei kisgyermek nevelőjének jelezve a problémát
 • védőnőn, gyermekorvoson keresztül
 • Ha a gyermek 18 hónaposnál fiatalabb és gyermek-neurológus javasolja, akkor a szakértői bizottság minden további vizsgálat nélkül azonnal javasolhatja a korai fejlesztést.

 

Hol történik a fejlesztés?

A gyermekek korai fejlesztésére létezik állami normatíva (pénzbeli juttatás) annak az adott intézménynek, szakembernek, aki a fejlesztő felkészítést, oktatást biztosítja.

 • ha a feltételek biztosítottak - a bölcsődében történik a fejlesztés.
 • Otthon nevelt kisgyermek a lakóhely szerinti pedagógiai szakszolgálati tagintézményben
 • Bizonyos speciális esetekben - amikor a körülmények azt indokolják - a gyermek otthona is lehet a fejlesztés helyszíne.

A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás, vagy legfeljebb hat gyermekből álló csoportfoglalkozás keretében valósítható meg.

 

A korai fejlesztés végrehajtásának időkerete

 • 0-3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra,
 • 3-5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra.

 

Gyógyászati segédeszközök

 

Társadalombiztosítási támogatás csak az egészségbiztosító által az orvos rendelkezésére bocsátott vényen rendelt gyógyászati segédeszköz árához jár. A gyógyászati segédeszközök kiválthatóak az egészségbiztosítóval szerződést kötött egészségügyi szolgáltatóknál. A gyógyászati segédeszköz kiváltásával járó utazáshoz utazási költségtérítés jár, ha a gyógyászati segédeszközt a beteg a tartózkodási helyéhez legközelebb eső, a rendelt gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására az egészségbiztosítóval szerződőtt forgalmazónál szerzi be.
 

 

Gyermekek otthongondozási díja (GYOD)

GYOD 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 38. § (1) bek. a)-b) pontja, 39. § (1) bekezdése és 39/A. § (1) , (2) és (3) bekezdése Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 64. § (2) bekezdésének a) pontja

 

GYOD-ra jogosult az a szülő, aki a súlyos fogyatékosságából vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.

Azt, hogy ki az önellátásra képtelen, a 6 éven aluli gyermekek esetében szakorvos, egyéb esetekben szakértő állapítja meg.( az ápolt gyermek bizonyos tevékenységek elvégzésében - étkezés, öltözködés, tisztálkodás, illemhelyhasználat, kontinencia, lakáson belüli közlekedés, köznevelési intézmény látogatása során - mennyiben szorul segítségre.)

Mennyi az összege?

Havi összege: 2020. évben 123 910 Ft. Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága megállapítható lenne, számára havi összeg másfélszeresében megállapított ellátást kell folyósítani (185 865 Ft).


A GYOD folyósítása alatti időszak szolgálati időnek minősül, így az összegéből havonta 10% nyugdíjjárulékot vonnak le. Az ellátás mellett, napi négy órában lehet keresőtevékenységet folytatni.

 • A GYOD mellett GYET megállapítása és folyósítása nem kizárt.
 • Nem ugyanazon gyermek után folyósított GYOD teljes összegben megilleti a jogosultat a másik gyermek után folyósított GYES összege mellett.
 • Amennyiben ugyanazon gyermek után az egyik szülő GYOD-ot igényel, a másik szülő GYES igényét az nem befolyásolja.
 • Ugyanazon gyermek után ugyanaz a személy részére folyósított GYES mellett a GYOD összege megegyezik a GYOD és a GYES különbözetének összegével.
 Kapcsolódó információk


A GYOD-ról (például az igénylés helyéről és menetéről):
GYOD - Gyermekek otthongondozási díja Érintett szervezeti egységek: Kerületi hivatalok
Pénzbeli szociális ellátások - GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA (GYOD)
Gyermekek Otthongondozási Díja (GYOD)
 A GYOD 2020-as összegét és más juttatások, ellátások összegeit összefoglaló táblázatot itt találják.

 

Ápolási díj

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 64. § (2) bekezdésének c) pontja és 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. §, 2008. évi IV. törvény 1.§ (1) c) pont

Jövedelemtől független pénzbeli ellátás, melyre jogosult az a nagykorú hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
és az előzőek szerinti ápolt személyre tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága neki vagy hozzátartozójának nem áll fenn.

Az ápolási díj összege az ápolt személy egészségi állapotának függvényében alapösszegű, emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díjként kerül megállapításra az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint. Az ápolási díjból nyugdíjjárulék fizetése történik, így az ápolási díj időtartama szolgálati időt jelent a nyugdíjjogosultsághoz. Az ellátás mellett, napi négy órában lehet keresőtevékenységet folytatni.

 

Az ápolási díj összege

2020-as éveben: 39 365 Ft

Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha: - komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.

évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozója, vagy - olyan hozzátartozója gondozását, ápolását végzi, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak (Szoc. tv. 43. §)

A kiemelt ápolási díj összege: 70 860 Ft a 2020-as évben

 Kapcsolódó információk


Az ápolási díjról részletesen (péládul az igénylés helyéről és módjáról)
Az ápolási díj és a GYOD összehasonlításáról
Az ápolási díj 2020-as összegét és más juttatások, ellátások összegeit összefoglaló táblázatot itt találják.

 

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1) bek.

 

A támogatásban az a szülő és gyám részesülhet, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel, és a legfiatalabb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §) Ez a támogatás nem szorosan kapcsodik a koraszüléshez, de jó tudni, hogy van ilyen is, ha korababájuk többedig gyermekként érkezik a családba.

Mennyi az összege?

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,- Ft/hó, mely független a gyerekek számától és amelyből 10 % nyugdíjjárulékot vonnak.

A gyermeknevelési támogatás 2020-as összegét és más juttatások, ellátások összegeit összefoglaló táblázatot itt találják.

 

 Hasznos honlapok az ellátások kapcsán

 

Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál
https://www.efiportal.hu/

KézenFogva Alapítvány
http://info.kezenfogva.hu/

Családi Tudakozó
https://csaladitudakozo.kormany.hu/
(különös tekintettel a tájékoztató füzetekre, mint Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2020  és Tájékoztató a fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2020)

Magyar Államkincstár
https://tcs.allamkincstar.gov.hu/

Mi mennyi 2020 információs táblázat
http://www.kormanyhivatal.hu/

Kormányhivatal.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
http://neak.gov.hu/

Írta: Pusztai Henriett
Frissítve: 2020-07-21


Hasznos volt számodra ez a cikk?
Mondd el mennyire!

Szavazatok száma: 285

Átlagos értékelés: 4.8