• Melletted a Helyem - Egyesület a koraszülött ellátásért

MPPPOT XVI. kongresszusa - beszámoló

Írta: M. Rácz Beatrix
2019. februárjában, immáron tizenhatodik alkalommal került megrendezésre a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság (MPPPOT) kongresszusa. A rendezvény mottója: „Pendülő húrok - emlékek, élmények rezonanciája a szülés születés terében.”


Vajon milyen húrok pendülnek meg a szülés-születés körül segítőkben? Mihez kezdhet egy gyermeket váró pár, családtag egy-egy megterhelő élménnyel? Kihez fordulhatnak segítségért? Hogyan hat mindez a születendő gyermekre? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ az idei kongresszus.
Tizenkilenc előadás és két kutatás eredményeit bemutató poszter, valamint szakmai műhelyek próbáltak választ adni a fenti kérdésekre.
A kongresszus főbb témái között szerepelt a szakemberek érzelmi érintettsége a perinatális időszakban végzett munkájuk során, továbbá szó esett arról is, hogy a segítő szakember saját születésélménye milyen hatással lehet munkájára, ill. milyen élményei aktivizálódhatnak a munkája kapcsán. Mindezek okán kiemelték a segítő szakemberek számára biztosítandó szupervízió fontosságát is.


Nagy hangsúlyt kapott annak bemutatása, hogy napjainkban a magyarországi szülészeteken milyen élményeket szereznek az anyák a vajúdás, szülés, szoptatás kapcsán, s hallhattunk arról is, miként működnek a bababarát irányelvek  a mai szülészeti gyakorlatban.


 Külön öröm számunkra, hogy előadóként több, koraszüléssel, KoraSzülőkkel foglalkozó szakember is felszólalt. Így Illés Szilvia pszichológus, aki a koraszülött-ellátásban szerzett gyakorlati tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal. Előadásában a téma pszichológiai aspektusait igyekezett kritikus szemmel bemutatni és egyúttal felhívni a figyelmet a pszichológusok szerepének fontosságára a koraszülötteket ellátó teamben. Véleménye szerint fontos, hogy valódi „együtt-gondolkodás” jöhessen létre a szülészet-nőgyógyászat területén dolgozó kollégákkal, s ezáltal, tágítani lehessen a jelenlegi ellátás korlátait.


Dr. Dombi Edina PhD pszichológus és Monostori Dóra mesteroktató részletesen beszámoltak a Dél-Alföldi régióban megvalósuló „Mentorház”- projekt keretében végzett úttörő jelentőségű vizsgálatukról.  A szülői narrációk alapján jelentős prediktív tényezőként értékelték a koraszülöttséggel kapcsolatos információk hiányát és a támogató erőforrások elégtelenségét, mely felhívta a figyelmüket arra, hogy „szükséges egy komplex támogató programot kiépíteni a szülészeti intézményekben”. Munkájuk során ők valóban nagy hangsúlyt fektetnek a pszicho-edukációra, az érintettek lelki támogatásra és a megfelelő információk átadására. Mindemellett célul tűzték ki az egészségügyi szakszemélyzet érzékenyítését, szemléletük fokozatos formálását is.


Igen nagy hatást gyakorolt a hallgatóságra Czímer Mihály Endre koraszülött mentős előadása, aki saját tapasztalatairól mesélt, így nem csupán mint szakember, hanem koraszülött édesapaként  is felhívta a figyelmet arra, hogy az édesapák is kellő odafordulást és támogatást igényelnek ebben a nehéz időszakban.
A második nap délutánján öt szakmai műhely zajlott párhuzamosan. A mi  választásunk Dr. Varga Katalin PhD tanszékvezető egyetemi tanár ELTE PPK APT, Dr. Somogyvári Zsolt PhD, Msc. tanszékvezető főiskolai tanár és Ördögh Csilla tanársegéd, ELTE PPK APT által vezetett műhelyre esett, melynek címe: „Evidencia és/vagy rezonancia: „érzelmi jelenléttel történő ellátás” - a Cerny- modell.


Megismerhettük az „érzelmi jelenléttel történő ellátás” gyakorlatát, az elmúlt öt év során szerzett tapasztalatokat, amely egy intézményközi együttműködés keretében valósult meg a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálatnál. Elhangzott, hogy a mentés során tudatosan használnak különböző technikákat, „ezáltal közelítve a mechanikus, tárgyszerű ellátást az elvárható legmagasabb szintű humanizált ellátáshoz”. Fontos volt, hogy a műhely résztvevői, kis csoportokban megfogalmazhatták érzéseiket, gondolataikat a hallottakkal kapcsolatban.


A szervezők minden ülést követően lehetőséget biztosítottak az adott témát érintő kérdések, vélemények megvitatására. Az előadások közötti szünetekben pedig folytatódtak e megbeszélések, immár kötetlenebb formában, s lehetőség nyílt a résztvevők közötti szakmai együttműködések konkrétumainak megbeszélésére.
S végül, de nem utolsó sorban, az Eisberg salátái egészséges energiát biztosítottak az ebédszünetekben a szellemi táplálék adekvát befogadásához.