• Melletted a Helyem - Egyesület a koraszülött ellátásért

A kengurugondozott PICik okosabbak

A kutatás célja, hogy a kengurugondozás hatásainak vizsgálata - (a továbbiakban KMC) - amely elsősorban a koraszülöttek későbbi életminőségére vonatkozik. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy a csecsemőkori kengurgondozás befolyásolja-e a az agy térfogatát fiatal felnőttkorban.

 
A kenguruzás valóbanjótékony hatással van a koraszülöttek idegrendszeri fejlődésének folyamataira?
A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a kengurugondozásnak neuroprotektív hatása van a koraszülöttekre nézve, mely a gyermekkoron túl is fennmaradt, és javította életminőségüket. A kutatás során szabványos kognitív, memória- és motoros készségeket - teszteket alkalmaztak azon 20 éves felnőttek agytérfogatának meghatározására, akik részt vettek a kenguruzás és az inkubátoros gondozás randomizált, kontrollált vizsgálatában. A vizsgálatban 178 felnőtt korú volt koraszülött vett részt melyből 97-en KMC gondozást kaptak, 81-en pedig többnyire inkubátorban gyógyultak az ellátás során. A kétváltozós analízis nagyobb mennyiségű szürkeállományt  és kisagyat mutatott azoknál, akik KMC-t kaptak, és a fehérállomány jobban szervezett volt. Ez azt jelenti, hogy az intelligenciához, a figyelemhez, a memóriához és a koordinációhoz kapcsolódó fő agyi struktúrák térfogata nagyobb volt a KMC-kenguruzó csoportban. A többváltozós lineáris regressziós analízis pedig kimutatta az agy térfogata és a KMC időtartama közötti közvetlen kapcsolatot.

 

Miért tartották fontosnak a kutatás és az eredmények összegzését?

 

A magas számú koraszülés és az extrém koraszülöttek megnövekedett túlélési aránya arra ösztökélte a kutatókat, klinikusokat és politikai döntéshozókat, hogy átértékeljék és tanulmányozzák a populáció nehézségeit, és meghatározzák a koraszüléssel kapcsolatos kutatási prioritásokat. Az egyik legsúlyosabb probléma, amely a koraszülötteket érinti, az az idegrendszeri éretlenség. A központi idegrendszer rendkívül gyorsan növekszik a harmadik trimeszterben, az agy térfogata csaknem ötszörösére növekszik a 26. és a 40. hét között. A kritikus idegrendszeri fejlődési folyamatok a terhesség második és harmadik trimeszterében játszódnak le, melyek a születés után folytatódnak. Ezek közé tartozik az idegsejtek vándorlása, a kérgi rétegek szervezeti felépítése. A koraszülés pont ezt a fázist zavarja meg, az agy növekedésének, szerveződésének kulcsfontosságú fázisait, még akkor is, ha a perinatális központi idegrendszerben nincsenek specifikus sérülések. A csökkent agytérfogat nem tér vissza gyermekkorban, így az az intelligencia és a végrehajtó működés mérséklésével jár együtt.

A kengurugondozás egy bizonyítékokon alapuló terápia, melynek központjában az anya áll. (Mint a hő és stimuláció elsődleges szolgáltatója). Ez magában foglalja a bőr-bőr kontaktust illetve az anyatejes táplálást. Egyre több bizonyíték utal arra, hogy a KMC csökkenti a koraszülöttek mortalitási és morbiditási arányát, elősegíti a kötődést és a szoptatás sikerességét. Mindemellett tartós neuroprotektív hatásai is vannak. A legtöbb KMC-ről szóló tanulmány a koraszülöttek idegrendszerfejlődési kimenetelére fókuszál. Ennek a tanulmánynak a célja az volt, hogy felmérje a KMC hosszú távú hatásait, valamit az agytérfogat és a kognitív fejlődés összefüggéseit. 

A vizsgálatban 20 éves volt koraszülöttek vettek részt, egy KMC-s kenguruzó és egy randomizált inkubátorban gyógyuló kontroll csoportban. hosszútávú utánkövetéssel, melyet Kolumbiában, Bogotában végeztek 1993 és 1996 között. 746 koraszülöttet vizsgáltak, akiknek a születési súlya 2000 gramm alatti volt. A résztvevőket születési súlyuk alapján négy csoportba sorolták: <1200 g, 1200-1500g, 1501-1800g, 1801-2000g. Az egyes csoportok alanyait véletlenszerűen osztottuk be a KMC vagy a kontroll csoportba. 

A kezdeti időben, a KMC csak akkor kezdődhetett meg, ha a baba megfelelően segítség nélkül tudott szopni és nyelni. Ez esetben a KMC három részből állt: kizárólagos- csaknem kizárólagos szoptatás, hosszan tartó, folyamatos bőrkontaktus, korai hazabocsájtás, mindennapos utógondozás. A napi látogatások a megfelelő súlygyarapodást hivatottak dokumentálni, egészen addig, míg a csecsemő el nem érte a 40. terhesség hetes kort. 

A hagyomáyos ellátásban részesült koraszülötteket inkubátorban tartották, míg el nem érték a megfelelő hőszabályozást, majd 1700 g körül hazaadták őket. Mindkét csoport standard utógondozásban részesült, időszakos érékeléssel a korrigált 1 éves kor eléréséig.

 

A kutatók kíváncsiak voltak, hogy miként alakul a szürke és fehérállomány térfogata felnőttkorban, illetve, hogy a fehérállomány hogyan szerveződik? 

 

A szakértő neuroradiológusok a kéreg alatti struktúrákat és kéregvastagság összefüggéseit keresték a fehérállomány agyi szakaszainak diffúziós képalkotásával. Neurológiai és pszichológiai teszteket végeztek el a teljesítményméréshez. Funkcionális MRI vizsgálatot is végeztek, mely segítségével az agyrostokat is meg tudták becsülni. 

Az eredmények alapján látható, hogy a teljes szürkeállomány és az agykérgi szürkeállomány WASI-II- tesztje összefüggéseket mutatott az IQ hányados fejlettsége és a kenguruzásban eltöltött idő között. A KMC minden egyes napján a teljes szürkeállomány térfogata 0,15 mm3-rel nőtt. Hasonló összefüggést figyeltek meg a teljes szubkortikális szürkeállomány térfogatában, amely 0,15 mm3-rel nőtt naponta KMC módszer során. 

A KMC során az anya méhét a szülők teste váltja fel. Megvédi a csecsemőt a méhen kívüli környezettől, és biztosítja és megszűri az információáramlást és a szenzomotoros idegrendszer fejlődéséhez szükséges ingereket. A KMC során minden érzékszerv megfelelően stimulálva van. Ezek a vesztibuláris rendszer az anya mellkasi mozdulatai révén, az érintés a bőr-bőr érintkezés révén, a szaglás az anya testszagának és tejének, a látás az anyával való szemkontaktuson keresztül etetés közben és a KMC, valamint az anya hangjának hallása, légzése és szívverés. A további proprioceptív stimulációt a baba tartási pozíciója biztosítja, ami a magzati visszatartást szimulálja az anyaméhben.

A csecsemő bőr-bőr pozícióban tartása felerősítheti az agy neurobiológiailag programozott fejlődését a terhesség utolsó néhány hónapjában, beleértve az agy érését is. A tanulmány eredményei bizonyítékot szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy ezek a hosszú távú eredmények fiatal felnőttkorban is megmaradnak, ami arra utal, hogy a KMC agyi érettségben betöltött védő szerepe hosszan tartó hatással bír.

Ami a szociális mechanizmust illeti, a KMC beavatkozásának létfontosságú eleme a szülők bevonása. A KMC erősíti a kapcsolatot a csecsemők és az őket tartó anya vagy apa között, és mindegyikük érzékenyebbé válik a másik iránt. Ez optimalizálja a csecsemő hosszú távú fejlődését.

A kutató csapatunk egy másik, a 20 éves követéses vizsgálatról szóló tanulmánya arról számolt be, hogy a KMC-csoportban a szülők jobban védelmezőek és gondoskodóbbak voltak. Ez a kevesebb iskolai hiányzásban és a stimulálóbb otthoni környezetben mutatkozott, ami magasabb IQ-t eredményez a legsérülékenyebb csoportokban. Azok a fiatal felnőttek, akik koraszülöttek voltak, és KMC-t kaptak, kevésbé voltak hiperaktívak és kevésbé agresszívek, és kevesebb internalizációt, externalizációt és társadalmilag deviáns magatartást tanúsítottak.  A hatások jelentősek voltak.

Ez a 20 éves tanulmány az első átfogó kvantitatív elemzés a KMC fizikai, társadalmi és viselkedési hatásairól a koraszüléstől a korai felnőttkorig. A kutatás azt bizonyítja, hogy a kórházból történő időben történő hazabocsátás, hogy otthoni KMC-t kapjanak, képessé teszi a szülőket arra, hogy gondoskodjanak gyermekükről. Lehetővé teszi számukra, hogy kötődjenek csecsemőjükhöz, és ösztönző, szociális családi otthoni környezetet építsenek ki, amely felkészíti őket gyermekük azonnali és hosszú távú szükségleteire. Ennek a hosszú távú vizsgálatnak az eredményei azt mutatják, hogy a KMC hatékony, és hogy a korai hazabocsátás a KMC hosszú távú sikerének kulcsfontosságú összetevője.

Ebben a tanulmányban a csoportot 20 évvel a KMC beavatkozása után vizsgálták, és sok további tényező befolyásolhatta idegrendszeri fejlődésüket. Éppen ezért alapos statisztikai elemzéseket végeztünk annak megállapítására, hogy a 20 éves korukban részt vevő betegek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az eredeti kísérletben. A KMC csoportban kedvezőbb hatásokat tapasztaltunk a hagyományos gondozási kontroll csoporttal összehasonlítva.

 

A tanulmány eredményei arra utalnak, hogy a KMC védő, neuroprotektív hatása fiatal felnőttkorban is fennmaradt. Pozitív összefüggést találtak a KMC időtartama és a teljes szürkeállomány, a bazális magok és a kisagy térfogata, valamint a fehérállomány szerveződése között. Ezek a struktúrák a koraszülöttségre jellemzőnek tekintett kisebb és súlyos szövődményekben is szerepet játszanak, mint például az IQ, valamint a figyelem, a memória, a finom és durva motoros készségek és a koordináció problémái. A KMC nem csupán alternatívája az inkubátorok hiányának, vagy egy olyan kezdeményezés, amelyet az anya-csecsemő közötti kötődés javítására és a szoptatás elősegítésére használnak. Ezenkívül hosszan tartó védőhatást válthat ki az anyaméh túl korai elhagyásának idegrendszeri fejlődési káros következményei ellen.

 

A teljes study és a táblázatok megtekinthetők itt: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.16265
 


Keresés
Támogasd Őket, támogass bennünket!