• Melletted a Helyem - Egyesület a koraszülött ellátásért

A szülők jelenléte és részvétele az orvosi viziteken

A szülők jelenléte és részvétele az orvosi viziteken 11 európai újszülött osztályon
Parents' presence and participation in medical rounds in 11 European neonatal units
A tanulmány fordítását a BT (British Telecommunications) kollégái készítették.
Lektorálta: Dr. Tóth Fanni, Nagy Lívia

Mi ismert ebben a témában?

  • A szülői jelenlét a kórházi ellátás során előnyös a koraszülött babák és szüleik számára is. 
  • A kutatások azt mutatják, hogy azon intézkedések, amelyek célja a szülők bevonása az ellátásba valamint a szülő-újszülött kapcsolódás gyakoribbá válása a PIC osztályokon pozitívan befolyásolják az újszülött fejlődését. 
  • A szülők jelenlétében végzett orvosi viziteket illetően kevesebb kutatást végeztek.

 

 

A szülők 24 órás jelenlétét a “Családbarát koraszülött ellátás 8 alapelve” tudományos összefoglaló még humánus megközelítésként említi meg és jogi szabályozásként szerepel, de 2018-ban a Lancet folyóiratban megjelent újabb kutatás már metaanalízisre alapuló, legmagasabb szintű bizonyítékként említi. “Mára legalább annyi evidenciája van a szülői jelenlétnek, a kenguru módszernek, az anyatejnek, mint a gyógyszerek alkalmazásának, és a terápiás kezeléseknek.” Dr. Nádor Csaba

 

 

Miért fontos ez a kutatási eredmény?

A tanulmány azt mutatja, hogy jelentős eltérések mutatkoznak Európa-szerte a szülők orvosi viziteken történő részvételét illetően.
Sőt, kiemelten hangsúlyozza, hogy a szülők vizitekre történő meghívása nem feltétlenül növeli a szülők tényleges részvételét a vizitek során.

Hogyan végezték a kutatást?

Ebben a tanulmányban a szerzők a szülők PIC osztályokon való jelenléte, az orvosi viziteken való részvételük mértéke és az ezt magyarázó tényezők közötti összefüggéseket vizsgálták. Hat európai ország 11 PIC osztályáról 241 családot kerestek meg írásbeli kérdőív útján. Az újszülöttek kórházi tartózkodásának minden napján megkérdezték az anyákat és az apákat, hogy jelen voltak-e az orvosi viziteken, és milyen mértékben kapcsolódtak be, vettek részt a viziten tartott beszélgetésekben. A szülők jelezték, hogy jelen voltak-e, és 1-től 7-ig terjedő Likert-skálán értékelték a vizsgálatokon való részvételük, vizitekbe történő bekapcsolódásuk mértékét, ahol a magasabb értékek nagyobb részvételt jeleznek.

Eredmények:

A válaszok alapján a szakemberek azt találták, hogy az anyák a kórházi kezelési napok 62-91%-án, az apák pedig 31-78%-án voltak jelen az orvosi viziteken. A szülők által értékelt anyai és apai részvétel mértéke 4,6, illetve 4,5 volt, és szignifikánsan változott az egyes egységek között. A szülők viziten való jelenlétét befolyásoló háttértényezők elemzésekor a kutatók azt találták, hogy minél érettebb az újszülött születéskor, annál valószínűbb, hogy az anya jelen volt az orvosi vizsgálatokon. Továbbá azokban a PIC-ekben, ahol az eljárásrend részét képezi a szülők meghívása az orvosi vizitekre, nagyobb valószínűséggel voltak jelen az anyák.

Kiemelendő a felsőfokú végzettséggel rendelkező apák válaszainak eredménye, akik nagyobb valószínűséggel voltak jelen az osztályos viziteken. Ezek a háttérjellemzők azonban nem magyarázták meg a szülők vizitekbe történő bekapcsolódásának mértékét.

Következtetéseikben a szerzők kiemelik azt a változatosságot, amely az újszülött egységek (PIC) körében a szülők bevonásának módjában létezik, és hangsúlyozzák azt a szerepet, amelyet a helyi egység (PIC) ellátási kultúrája játszik abban, hogy a szülők mennyire érzik magukat szívesen látottnak.

Miért fontos ez a kutatási eredmény a fejlődéstámogató koraszülött ellátás szempontjából?
A szülőkkel való partnerség, a PIC osztályon való jelenlétük elősegítése és a gondozásban való részvételük előmozdítása a NIDCAP megközelítés szerves részét képezik.

Ez a tanulmány egy olyan gyakorlatra összpontosít (azaz a szülők részvételére a PIC osztályos viziteken), amely elősegítheti e célok elérését, és további betekintést nyújt abba, hogyan lehet a legjobban támogatni a szülőket a napi vizsgálatokon való aktív részvételben.

A NIDCAP és FINE képzést végzett szakemberek egyedülálló helyzetben vannak, hiszen képzésük alapját képezi a szülők bevonása újszülöttjük ellátásába, így támogatni tudják a PIC vezetői által tett erőfeszítéseket, mely a szülők bevonását célozza meg, valamint együttműködve a multidiszciplináris csapatok tagjaival olyan együttműködési légkört teremtenek, amely elősegíti a szülők valódi részvételét a vizitek során. A szülők részvétele a viziteken egy újabb stratégia lehet a szülők elégedettségének és jólétének növelésére.

 

„Mi lenne, ha a szülőkre is gyógyszerként tekintenénk?

 

A szülői jelenlét megkönnyítése a koraszülött ellátásban azt jelenti, hogy a neonatológia felzárkózik a csecsemő fejlődéspszichológia jelenlegi álláspontjához.

Miért nem aggódunk jobban amiatt, hogy a rutinjaink, az ellátó környezet és a PIC/NIC kialakítása hogyan csökkentik az életminőséget és rontják az újszülöttek hosszú távú egészségi eredményeit az osztályainkon?

Mindannyiunk etikai kötelessége, hogy megfelelő lépéseket tegyünk a jelenlegi kutatások eredményei, a „józan ész” és az emberi gondoskodás általános alapelvei alapján. Elérhettünk egy olyan tudás és ismeret szintet arról, hogy hogyan okozunk károkat, amely már nem igazolja azt, ahogyan az ellátást biztosítjuk. Emiatt a szülők joggal vonhatják kérdőre gyakorlatunkat egy olyan világban, ahol az információ könnyen elérhető, a bizalom pedig megszerezhető, ha azt megérdemeljük.” Dr. Atle Moen, Neonatológiai Tanszék, Oslói Egyetemi Kórház, Oslo, Norvégia, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apa.15306

 


Keresés

Támogasd Őket, támogass bennünket!